Logo Intranet

1 Dades del candidat a la estada

*
*
*
*
*
*
*
*

Institució de procedència (seleccioneu a la llista o entreu el nom si no hi és) i estudis (master, doctorat, etc.) en cas que els esteu fent

*
   

Tutor/a del centre de procedència (si s'escau)

Dades de l'estada

Des de:   *    Fins a: *
En el cas que ho sapigueu prèviament, si us plau, indiqueu la Unitat o Grup on es portarà a terme l'estada:
 
He llegit, accepto i autoritzo l'ús de les meves dades segons la Política de privacitat de l'IDIAPJGol.  *
 
Entreu el text de comprovació
 

2 Curriculum Vitae


3 Carta de Motivació (Cal adjuntar una carta de motivació on constin els objectius de l'estada, les expectatives i les linies de treball).


4 Confirmar dades